Voorwaarden

  1. Milremo biedt een ontwerpvoorstel voor € 30 per item
  2. In het geval dat beide ontwerpen tweemaal worden afgewezen door de klant, zal Milremo de klant een aanvullend ontwerpvoorstel doen voor een tarief van € 20 per voorstel.
  3. Als de klant geen bestelling plaatst maar de rechten op een ontwerp wenst te verkrijgen, zullen alle rechten voor het gekozen ontwerp overgedragen worden van Milremo naar de klant voor een tarief van € 150,- (honderdvijftig euro). Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten zullen in handen van Milremo blijven tot de volledige betaling van het tarief is voldaan.
  4. Door het plaatsten van een bestelling of het kopen van een ontwerp van Milremo, stemt de klant ermee in om aan Milremo een wereldwijde, exclusieve en onherroepelijke licentie zal verlenen om het gekozen ontwerp te gebruiken voor diverse advertentie-doeleinden, maar niet beperkt tot het weergeven van het ontwerp op de website van Milremo, en ziet uitdrukkelijk af van ieder recht of aanspraak op vergoeding voor deze licentie.

BEL ME NU
+
Bel mij!