How we re-cycle!

”Reduce, Reuse, Recycle, Rethink, Redesign, Recover, Repair”

Vi följer hållbarhetsprincipen “Reduce, Reuse, Recycle, Rethink, Redesign, Recover, Repair”. Olika studier har visat att energiåtgången för återanvänd polyester är betydligt mindre än om polyestern är nytillvkerad. En skillnad som kan ligga mellan 33% och 53%. Därför sparar vi energi genom återanvänt material.

Fördelar med återanvänd polyester:

– Genom återanvänd polyester minskar vi beroendet av petroleum som råmaterial för våra materialbehov.
– Genom att använda PET-flaskor bidrar vi till att deponi samt jord-, luft- och vattenföroreningarna minskar. Det är också energisparande jämfört med framställan av ny polyester.
– Plagg som framställs av återanvänd polyester kan återvinnas igen, vilket leder till minskat avfall. I förlängningen kan tillverkningen av återanvända polyesterplagg bli ett slutet system.
Koldioxidavtryck

En annan viktig aspekt är var tillverkningen äger rum. Här på Milremo tillverkar vi alla våra kläder i Europa, med material som enbart är producerade i Europa. Därför är Milremos produkter varken inblandade i långa transporter eller koldioxidutsläpp orsakade av flygfrakt. Vi bidrar alltså till ett minskat avtryck på flera sätt.

Och då har vi inte ens räknat in att vi dessutom cyklar så ofta vi kan.

MORE STORIES...

Join the club

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.