Algemene Voorwaarden Strava Campagne

MILREMO Strava Teamuitdaging

Deze uitdaging (de “uitdaging”) en competitie (de “competitie”) is alleen toegankelijk voor deelnemers van 18 jaar en ouder. De uitdaging start om 00.01 uur op 18.09.2019 en sluit op 17.10.2019 om 23.59. Deelnemers die de uitdaging voltooien (de “finishers”) komen in aanmerking voor een 4-wekelijkse online trekking om Milremo Amstel Gold Race-prijzen te winnen.

Door deel te nemen aan de Challenge worden alle deelnemers geacht de algemene voorwaarden te hebben aanvaard en zich hieraan te verbinden .

De individuele uitdaging

De MILREMO Strava Team Challenge bied Strava-leden de uitdaging om 265 kilometer te fietsen binnen de uitdagingsperiode. Alle deelnemers aan de Challenge krijgen de kans om een ​​beloning voor trekkingsdeelname op milremo.com in te wisselen door hun naam / e-mailadres / teamnaam in te voeren en zich aan te melden om Milremo’s gegevensbeleid en algemene voorwaarden te accepteren en zich aan te melden voor marketing communicatie van Milremo.

De teamuitdaging

De extra challenge om Amstel Gold Race (team) prijzen te winnen, is voor deelnemers die (gemiddeld genomen per persoon) de meeste km’s met hun team hebben afgelegd.

De winnaar wordt bepaald vanuit de gehele database van deelnemers die de challenge voltooien met hun team dat uit ten minste 7 renners bestaat.

Algemene voorwaarden

Door deel te nemen aan de Challenge worden alle deelnemers geacht de algemene voorwaarden te hebben aanvaard en gebonden te zijn en maken alle deelnameaanwijzingen deel uit van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in geval van conflict of inconsistentie met andere communicatie, inclusief reclame- of promotiemateriaal.

Promotor: Shimano Europe B.V., High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, Nederland

Hoe deel te nemen

Om in aanmerking te komen dien je aan de volgende eisen te voldoen:
de challenge en teamchallenge staat open voor Strava-gebruikers van 18 jaar of ouder, met uitzondering van werknemers van de promotor en hun directe families en iedereen die professioneel verbonden is aan deze challenges.

Deelname: Deelname aan de challenges is beschikbaar bij gebruik van Strava. De challenge begint en eindigt op basis van de lokale tijdzone van elke gebruiker. Handmatige invoer of ritten gemarkeerd als ‘Privé’ tellen niet mee voor je challenge. Alle activiteiten die tijdens de Challenge-periode zijn vastgelegd, moeten uiterlijk drie dagen na afloop van de challenge naar Strava worden geüpload.

1. Geen aankoop nodig.

2. Ingangsperiode: opent om 00.01 uur op 18.09.2019, sluit om 23.59 uur op 17.10.2019.

3. Alle inzendingen moeten rechtstreeks worden gedaan door de persoon die deelneemt aan de Challenge & Team Challenge. Deelnemers die niet de juiste gegevens verstrekken, worden naar goeddunken van de organisator gediskwalificeerd.

4. De organisator neemt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen of claims die om technische of andere redenen niet correct zijn ingevoerd of verloren zijn gegaan. Onvolledige inzendingen komen niet in aanmerking voor de Challenge & Team Challenge.

Beloning en prijsinformatie

1. Beloning: elke Finisher krijgt een trekkingskans tijdens de wekelijkse  prijstrekkingen voor de hele uitdagingsperiode.

2. Winnaar melding: Finishers worden door Strava op de hoogte gebracht na afloop van de Challenge-periode en via e-mail opgedragen de prijs op te eisen.

3. Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden doorverkocht of ingewisseld voor contant geld.

4. De organisator behoudt zich het recht voor om de naam, foto, beeltenis en provincie van de winnaar te publiceren of om de wedstrijd of de prijsuitreiking te publiceren in alle media die de organisator wenst, na de sluitingsdatum van de wedstrijd. en binnen een jaar na deze datum.

5. De winnaar stemt ermee in om deel te nemen aan de redelijke publiciteit gerelateerde publiciteit die de organisator nodig heeft en aanvaardt dat de organisator afbeeldingen / verklaringen mag publiceren in verband met / resulterend uit deze wedstrijd.

6. Om de Milremo Team Challenge-beloning te claimen, moeten challenge-voltooiers hun e-mailadres invoeren in het beloningsformulier en de Algemene voorwaarden en Privacybeleid van Milremo accepteren.

Ons recht om informatie over u te gebruiken

1. Alle persoonlijke informatie verstrekt door deelnemers wordt verzameld, opgeslagen en verwerkt door of namens de organisator strikt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018).

2. De persoonlijke informatie zal door of namens de organisator worden gebruikt om deze in staat te stellen de wedstrijd te beheren en de prijswinnaars bekend te maken, en om een ​​deelnemer te sturen wat hij / zij de organisator vraagt ​​om hem / haar te sturen. De informatie van de winnaar kan worden gedeeld in overeenstemming met de externe bureaus van Milremo in overeenstemming met het gegevensbeleid en de algemene voorwaarden van Milremo onderaan deze webpagina.

3. De persoonlijke gegevens van een deelnemer mogen alleen voor de marketingdoeleinden van de organisator worden gebruikt als een deelnemer ervoor heeft gekozen om toekomstige marketingmailings van de organisator te ontvangen of voor een ander doel dat door een deelnemer is overeengekomen. Als een deelnemer geen berichten meer van de organisator meer wil ontvangen, kan hij / zij de knop voor afmelden gebruiken die in een e-mail van de organisator staat.

4. Behalve zijn agentschappen en externe leveranciers die zijn gelieerd om deze challenge (mede)  te beheren, geeft de organisator de gegevens van de deelnemer niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

5. In geval van omstandigheden buiten de redelijke controle van de organisator, of anderszins waarbij fraude, misbruik en / of een fout (mens of computer) de goede werking van deze wedstrijd of het toekennen van prijzen beïnvloedt of kan beïnvloeden, behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of deze algemene voorwaarden in elk stadium te annuleren of te wijzigen, maar zal altijd proberen het effect op deelnemers tot een minimum te beperken om ongewenste teleurstelling te voorkomen.

6. De promotor en zijn agenten behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken geen enkele inzending te beschouwen en uit te sluiten of te diskwalificeren die naar hun mening misbruik of geknoei met de werking van de wedstrijd is, of zich op een manier gedragen die door de Promotor is in overtreding of ongepast met deze algemene voorwaarden.

7. De organisator behoudt zich het recht voor om alle inzendingen te verifiëren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vragen om adres- en identiteitsgegevens en om te weigeren een prijs toe te kennen of het recht op de prijs in te trekken en / of verdere deelname aan de wedstrijd te weigeren en de deelnemer te diskwalificeren wanneer er redelijke redenen om aan te nemen dat er sprake is van een schending van deze algemene voorwaarden of enige instructies die deel uitmaken van deze Deelnamevereisten of anderszins wanneer een deelnemer oneerlijk voordeel heeft verkregen door deel te nemen aan de Competitie of op frauduleuze wijze heeft gewonnen. De Promotor is de uiteindelijke scheidsrechter in alle beslissingen en deze zijn bindend en er zal geen correspondentie worden aangegaan met betrekking tot deze clausule.

8. Deze wedstrijd wordt niet gesponsord, beheerd of goedgekeurd door, of geassocieerd met, Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk of de producenten, detailhandelaren of andere partijen die in de prijzen worden genoemd. Handelsmerken, logo’s en namen van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaar.

9. De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor: (i) fouten, weglatingen, onderbrekingen of vertragingen in de werking of verzending van communicatie die is verzonden naar (of door) de organisator of een deelnemer, veroorzaakt door problemen met communicatienetwerken of -lijnen, computersystemen, software of internetproviders, congestie op een netwerk van vervoerders of anderszins, (ii) diefstal, vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van dergelijke communicatie; (iii) elk probleem met of technische storing van een computersysteem of andere apparatuur die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Wedstrijd; (iv) onjuiste of onvolledige informatie die kan worden meegedeeld tijdens het uitvoeren van deze Competitie (hetzij als gevolg van een van de voorgaande oorzaken of anderszins); (v) elke vertraging in de levering of het falen van een veilige levering van de Prijs.

10. Voor zover wettelijk toegestaan ​​en exclusief dood of persoonlijk letsel veroorzaakt als gevolg van nalatigheid van de organisator, sluiten de organisator, zijn gelieerde bedrijven en agentschappen en hun personeel (de “relevante partijen”) alle aansprakelijkheid voor verlies uit. (inclusief schade, claims, letsel, kosten of uitgaven) die zijn geleden of opgelopen door een deelnemer in verband met de Competitie of Prijs, inclusief maar niet beperkt tot: (i) enige indirecte, economische of gevolgschade; (ii) verlies als gevolg van nalatigheid van een Relevante Partij; (iii) enige aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden.

11. De wedstrijd en de algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de wedstrijd valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

Shimano Europe B.V., High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven

BEL ME NU
+
Bel mij!